Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2024

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą systemu dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mord_krakow Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w systemie, ani logowania do systemu.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024 r.