Aktualności

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, jednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu. Uprzejmie...

UWAŻAJ TRAMWAJ

to hasło przewodnie nowej akcji edukacyjnej, którą uruchamiamy dla zwiększenia świadomości i bezpiecznych zachowań pieszych i kierowców w odniesieniu do tramwajów. Dedykowane materiały edukacyjne będą udostępniane osobom przystępującym...

Współpraca dla bezpieczeństwa

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zawarł umowę o współpracy z  Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Umowę podpisali dziekan WM prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek oraz Paweł...

UWAGA! Nowe stawki za egzaminy!

Na podstawie Uchwały nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających...