UWAGA! Nowe stawki za egzaminy!

Na podstawie Uchwały nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami na obszarze województwa małopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1822 informujemy, że od dnia 21 marca 2023 roku nastąpi zmiana wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Część teoretyczna egzaminu państwowego każdej kategorii – 50 złotych,

Część praktyczna egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:

  1. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – w wysokości 200 złotych,
  2. B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – w wysokości 250 złotych.
Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023 r.