egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 3 Listopada 2020

Wyniki przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.11.2020 Kraków, 3 listopada 2020 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami, został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział I w Krakowie

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – uzyskała najwyższą liczbę punktów w założonych kryteriach.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.

Oferta nr 1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ERGO HESTIA SA, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie

30-644 Kraków, ul. Puszkarska 7i,B4B, bud. D

Cena: 510 007, 00 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 50,12

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy:4,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 13,75

łączna liczba otrzymanych punktów: 67,87

Oferta nr 2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Cena: 463 047,00 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 55,20

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 4,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 20,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 79,20

Oferta nr 3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział I w Krakowie

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 1

Cena: 426 008,44 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 12,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 18,75

łączna liczba otrzymanych punktów: 90,75

pliki do pobrania