egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 6 Października 2020

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie


W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.
pliki do pobrania