egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 30 Czerwca 2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - OT Oświęcim

Kraków, 30 czerwca 2020 r.

DAZ.271.7.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie – oddział terenowy w Oświęcimiu”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej p.z.p. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

pliki do pobrania