egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 19 Czerwca 2020

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - OT Oświęcim

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

pliki do pobrania