egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 10 Marca 2020

II przetarg nieograniczony na system teleinformatyczny MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

pliki do pobrania