egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 27 Września 2019

Wyniki przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.8.2019 Kraków, 27 września 2019 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami, został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD:

PZU S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – uzyskała najwyższą liczbę punktów w założonych kryteriach.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 1

PZU S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Cena: 181 851, 25 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 8,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 12,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 80,00

Oferta nr 2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG OI/Kraków

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

Cena: 216 795, 08 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 50,33

liczba otrzymanych punktów w kryterium serwis posprzedażowy: 8,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule fakultatywne: 20,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 78,33

pliki do pobrania