egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 12 Kwietnia 2018

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów do egzaminowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdów do egzaminowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w dniu 17.04.2018 dokumentacja postępowania w "plikach do pobrania".

Pliki zawierające wyceny pojazdów dostępne pod adresem https://bip.malopolska.pl/mordwkrakowie,a,1439755,przetarg-nieograniczony-na-dostawe-pojazdow-do-egzaminowania-dla-malopolskiego-osrodka-ruchu-drogowe.html

pliki do pobrania