egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 3 Lipca 2017

Wyniki przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Kraków, 3 lipca 2017 r.

DAZ.271.3.2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami zostali wyłonieni Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie”.

  1. Wyłoniony Wykonawca dla części I zamówienia:

Arge Paliwa Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22a

30-552 Kraków

Część I

realizacja zamówienia za kwotę: 400870,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 94,11

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 99,11

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

  1. Wyłoniony Wykonawca dla części II zamówienia:

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Część II

realizacja zamówienia za kwotę: 227600,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 92,50

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 97,50

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1

Flotex Polska II Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Część I

realizacja zamówienia za kwotę: 3999550,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 94,42

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,06

łączna liczba otrzymanych punktów: 96,48

Część II

realizacja zamówienia za kwotę: 221600,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 95,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,43

łączna liczba otrzymanych punktów: 97,43

Oferta nr 2

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Część I

realizacja zamówienia za kwotę: 402000,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 93,85

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 4,22

łączna liczba otrzymanych punktów: 98,07

Część II

realizacja zamówienia za kwotę: 227600,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 92,50

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 97,50

Oferta nr 3

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Część I

realizacja zamówienia za kwotę: 397120,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 95,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,22

łączna liczba otrzymanych punktów: 97,22

Część II

realizacja zamówienia za kwotę: 225900,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 93,19

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,63

łączna liczba otrzymanych punktów: 95,82

Oferta nr 4

Arge Paliwa Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22a

30-552 Kraków

Część I

realizacja zamówienia za kwotę: 400870,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 94,11

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 99,11

Część II – nie dotyczy

STYLE 1 STYLE 2