Uwagi do przebiegu egzaminu

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego poprzez wypełnienie druku dostępnego w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego MORD Kraków (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami). Nadzór nad procesem egzaminowania w MORD w Krakowie oraz Oddziale Terenowym w Oświęcimiu sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego:

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Transportu i Komunikacji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

 Skargi dotyczące egzaminu państwowego wraz z uzasadnieniem oraz podpisem należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, za pośrednictwem Dyrektora MORD w Krakowie.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego poprzez wypełnienie druku dostępnego w Biurze Obsługi Klienta lub poniżej.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.