egzaminowanie

Ogłoszenia

Czwartek, 5 Września 2013

Egzaminy na kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E!

Komunikat dla osób zdających na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E!

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła z dniem 19 stycznia 2013 roku obowiązek dostarczenia przed egzaminem orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dla kandydatów na kierowców i kierowców zdających egzaminy na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Bardzo prosimy o uzupełnienie tych badań przed przystąpieniem do egzaminu. Brak stosownego orzeczenia wydanego w trybie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 poz. 151 z póź. zm.) uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu i będzie traktowany jak nieobecność na egzaminie.