egzaminowanie

Ogłoszenia

INFORMACJA  DLA  ZDAJĄCYCH  EGZAMIN  NA  PRAWO  JAZDY  KAT.  B1
Środa, 30 Listopada 2011

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. B1

Pojazd podstawiony przez osobę egzaminowaną na egzamin kat. B1 powinien spełniać warunki, wynikające z Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dn. 26 lutego 2003 r., a w szczególności powinien:

1.      być zarejestrowany jako „pojazd czterokołowy” lub  „ pojazd samochodowy” lub „inny pojazd samochodowy” (homologacja wg kat. L);

2.      mieć max. moc użyteczną silnika do 15 kW;

3.      mieć masę własną nieprzekraczającą 550 kg;

4.      osiągać prędkość co najmniej 60 km/h;

         W przypadku, gdy podstawiony pojazd uniemożliwia przebywanie egzaminatora wewnątrz pojazdu, egzamin odbywa się na podanej do publicznej wiadomości, wyznaczonej trasie (patrz: zakładka „Trasy egzaminacyjne”). Egzaminator ocenia jazdę zdającego, poruszając się za nim innym pojazdem. Komunikacja ze zdającym odbywa się przy pomocy radiowych środków łączności.  Ze względu na obecne usytuowanie trasy egzaminacyjnej, tak realizowany egzamin może odbyć się tylko  w ośrodku przy ul. Nowohuckiej 33a.