egzaminowanie

Ogłoszenia

Środa, 29 Kwietnia 2020

Informacja dla klientów


ZAPISY NA EGZAMINY

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że:

a) z dniem 4 maja br. rozpoczyna ustalanie terminów na egzamin teoretyczny na kat. A, A1, A2, AM, B, C, D, T prawa jazdy oraz terminów praktycznych na kat. C, C+E, D prawa jazdy dla klientów, których egzaminy zostały odwołane po 11 marca br. Obsługa klienta będzie odbywała się telefonicznie i wyłącznie tych klientów którzy mają opłacony egzamin. Prosimy o kontakt telefoniczny pod następującym numerem 12 306 75 66 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

b) z dniem 4 maja br. rozpoczyna ustalanie terminów praktycznych na kat. A i A2 prawa jazdy w systemie info-car (Kraków i Oświęcim)

c) z dniem 11 maja br. rozpoczyna ustalanie terminów na egzamin teoretyczny na kat. A, A1, A2, AM, B, C, D, T prawa jazdy w systemie info-car (Kraków – Nowohucka i Oświęcim).

d) z dniem 18 maja br. rozpoczyna ustalanie terminów praktycznych na kat. C, C+E, D prawa jazdy w systemie info-car


Z dniem 11 maja br. rozpoczynają się egzaminy teoretyczne na kat. kat. A, A1, A2, AM, B, C, D, T.


Z dniem 18 maja br. rozpoczynają się egzaminy praktyczne na kat. C, C+E, D, A i A2 prawa jazdy.


Z dniem 18 maja br. osoby po zakończonym egzaminie będą miały możliwość umówienia nowego terminu osobiście w BOK. Zalecana jest płatność kartą. Wszystkim klientom zalecamy jednak umawianie terminów egzaminów w systemie info-car.


EGZAMINY PRAKTYCZNE NA KAT. A1, AM, B, B+E, T SĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Planowany termin uruchomienia egzaminowania w powyższym zakresie to 25 maja br., będzie on jednak zależny od sytuacji epidemiologicznej. Zapisy dla klientów, których egzaminy zostały odwołane, będą możliwe telefonicznie na tydzień przed ustalaną datą uruchomienia.


ODDZIAŁ TERENOWY PRZY UL. BALICKIEJ W KRAKOWIE JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA. OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ PODEJŚĆ DO EGZAMINU PRZY UL. NOWOHUCKIEJ.
Planowany termin uruchomienia oddziału to 1 czerwca br., będzie on jednak zależny od sytuacji epidemiologicznej.SZKOLENIA

Z dniem 4 maja br. rozpoczynamy szkolenia on-line w zakresie redukcji punktów karnych oraz reedukacji w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Dodatkowe informacje w zakładce Szkolenia.INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH

Do dnia 18.05. 2020 r. na teren Ośrodka zostanie wpuszczona wyłącznie osoba zapisana w danym dniu na egzamin. Od dnia 18.05 br. będzie możliwość umówienia terminu egzaminu osobiście w BOK. Wszystkim klientom zalecamy jednak umawianie terminów egzaminów w systemie info-car.

Osoba w dniu egzaminu jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia oraz o potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi Covid-19 lub pozostającymi w kwarantannie oraz do poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

Osoby zdające muszą posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Osoba z podwyższoną temperaturą (powyżej 37st. C), kaszlem, katarem i innymi oznakami przeziębienia, a także bez środków ochrony indywidualnej nie zostanie dopuszczona do egzaminu!


INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH NA KAT. A i A2

Na kat. A i A2 osoba zdająca musi posiadać:

a) własny kask i odzież ochronną (nakolanniki, nałokietniki, rękawice, zakryte obuwie)

b) słuchawki z wyjściem „minijack”

W przypadku braku w w/w wyposażeniu osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu.INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ FAKTURĘ ZA EGZAMIN

Fakturę za egzamin można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną. Maila z prośbą o wystawienie faktury należy przysłać pod adres mailowy mpacholarz@mord.krakow.pl, podając jednocześnie następujące dane:

· imię i nazwisko;

· PESEL;

· kategoria i rodzaj egzaminu (teoretyczny/praktyczny);

· miejsce odbywania egzaminu (Kraków ul. Nowohucka, ul. Balicka lub Oświęcim);

· dane do faktury wraz z nr NIP;

· potwierdzenie wpłaty;

· informację, czy fakturę wysłać pocztą tradycyjną, czy mailową;

· nr telefonu.

Dane powinny się znajdować w zahasłowanym załączniku, a hasło do pliku prosimy o przesłanie w nowej wiadomości.