egzaminowanie

Egzaminowanie

Prawo jazdy kat. T

Prawo jazdy kat. T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Galeria