Ogłoszenie

DAZ.251.1.2024

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
ul. Nowohucka 33a

30-728 Kraków
woj. małopolskie

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż następującej ruchomości:

PRZYCZEPA WIOLA W-600

(do przewozu pojazdów jednośladowych)

nr. rej. KR848UP

Cena wywoławcza: 2 000 PLN (sprzedaż niepodlegająca podatkowi VAT).

Szczegółowy opis ruchomości zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dostępna na stronie internetowej www.mord.krakow.pl, www.bip.malopolska.pl/mordwkrakowie lub w siedzibie MORD.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024 r.