Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

 Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie w księgowości min. 6 miesięcy,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość programów finansowo-księgowych (mile widziane Symfonia FK i Handel),
 • skrupulatność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej.

Do obowiązków specjalisty ds. księgowości należy m.in.:

 • prowadzenie kasy,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych i raportów kasowych,
 • sprawdzanie kompletności opisu dokumentów księgowych,
 • analiza i kontrola zgodności ewidencji odpłatności za egzaminy i kursy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie od 1 lutego 2023 r., na podstawie umowy o pracę, w  pełnym wymiarze godzin (3-miesięczny okres próbny),
 • pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15 lub 8-16.
 • wynagrodzenie w przedziale 4000-4500 zł brutto plus dodatek stażowy,
 • pakiet socjalny z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

CV prosimy przesyłać za pośrednictwem portalu praca.pl, na adres biuro@mord.krakow.pl lub na adres korespondencyjny:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków z dopiskiem „ Oferta – specjalista ds. księgowości”

w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

Klauzula informacyjna:

Administrator (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków) będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa UODO. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z:

Inspektor Ochrony Danych:

iod@mord.krakow.pl, tel. 12 656 56 20 w. 222

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2022 r.