Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: PRACOWNIK ZESPOŁU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OT Balicka.

Miejsce pracy: Kraków OT Balicka

 Wymagania:

 • dyspozycyjność, pracowitość, sumienność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków pracownika ZUC należy m.in.:

 • utrzymywanie stanu czystości w pomieszczeniach biurowych,
 • utrzymanie porządku na obszarach socjalnych, sanitarnych oraz ciągach komunikacyjnych,
 • kontrola czystości.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu (3-miesięczny okres próbny), dodatek stażowy,
 • pakiet socjalny z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w oddziale terenowym przy ul. Balickiej 127,
 • wynagrodzenie od 1745 zł brutto.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV prosimy przesyłać na adres biuro@mord.krakow.pl lub na adres korespondencyjny:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków z dopiskiem „ Oferta – pracownik zespołu utrzymania czystości”

w terminie do 6 marca 2023 r.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

Klauzula informacyjna:

Administrator (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków) będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa UODO. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z:

Inspektor Ochrony Danych:

iod@mord.krakow.pl, tel. 12 656 56 20 w. 222

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023 r.