Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii – oraz wyznacza ich terminy. Zapisy są dokonywane w placówce, w której będzie przeprowadzony egzamin. Nie ma możliwości zapisania się na egzamin w innej lokalizacji.

Ustalając termin po raz kolejny, osoba upoważniona przedstawia jedynie pesel osoby zdającej.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty,
  • kartę pobytu,
  • paszport,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • zgodę na pobyt tolerowany.

§ 12.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.