Informacja dotycząca aplikacji mObywatel

W związku z pojawiającymi się przypadkami prób legitymowania się przez osoby przystępujące do egzaminu za pomocą aplikacji mObywatel informujemy, że na chwilę obecną nie jest to dokument uprawniający do przystąpienia do egzaminu.

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206):

„Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden
z dokumentów
 potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgoda na pobyt tolerowany.”

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2021 r.