egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 15 Października 2020

IV Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - oddział terenowy w Oświęcimiu

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

pliki do pobrania