egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 11 Września 2020

IV Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Teleinformatycznego MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie


W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.
pliki do pobrania