egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 2 Września 2020

Odpowiedzi na pytania do postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD - oddział terenowy w Oświęcimiu

DAZ.271.9.2020 Kraków, 2 września 2020 r.

Odpowiedzi na zapytania

do postępowania na „Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie – oddział terenowy w Oświęcimiu”

Zamawiający informuje, że otrzymał następujące zapytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty paliwowe były wydane w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2. Czy Zamawiający wyrazi na zmianę zapisów §12 ust 7 wraz z podpunktami projektu umowy na następujące: „Wykonawca odstępuje od wymogu ustanowienia przez Zamawiającego Zabezpieczenia, Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Wykonawcę zaś postanowienia punktu X a) Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart ………….Wykonawcy …………………………. nie znajdują w stosunku do Zamawiającego zastosowania.”? Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

pliki do pobrania