egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 14 Maja 2020

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie


W załączeniu ogłoszenie oraz SIWZ.
pliki do pobrania