egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 25 Czerwca 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.5.2019

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniu 18.06.2019 r. zawarł umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne (usługi społeczne) na ochronę osób i mienia w obiektach MORD.

Wykonawca:

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina