egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 27 Lutego 2019

Wyniki przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Kraków, 27 lutego 2019 r.

DAZ.271.3.2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie”.

Wyłoniony Wykonawca:

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację zamówienia 332 980,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 3,78

łączna liczba otrzymanych punktów: 98,78

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena za realizację zamówienia 334 560,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 89,57

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,24

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 96,82

Oferta nr 2

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena za realizację zamówienia 332 980,00 zł brutto

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Oferta nr 3

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację zamówienia 332 980,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 3,78

łączna liczba otrzymanych punktów: 98,78

pliki do pobrania