egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 6 Lutego 2019

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

pliki do pobrania