egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 18 Września 2018

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie pojazdów MORD

Ogłoszenie nr 618020-N-2018 z dnia 2018-09-18 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
Numer referencyjny: DAZ.271.5.2018

Ogłoszenie w załączeniu

pliki do pobrania