egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 30 Lipca 2018

Wyniki przetargu na zakup pojazdów do egzaminowania dla MORD w Krakowie

Kraków, 30 lipca 2018 r.

DAZ.271.1.2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę pojazdów do egzaminowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie”.

1. Wyłoniony Wykonawca:

Inter Car Nowak Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 167

30-435 Kraków

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w postawionych kryteriach oceny ofert.

2. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Inter Auto Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jasnogórska 62

31-358 Kraków

Cena 5 258 523,00 zł brutto

1) liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 15,48

2) liczba otrzymanych punktów w kryterium wyposażenie opcjonalne – układ ogrzewania postojowego zasilany paliwem lub podgrzewacz silnika zasilany z zewnętrznego źródła energii elektrycznej: 0

3) liczba otrzymanych punktów w kryterium możliwość montażu gazu w pojazdach bez utraty gwarancji producenta: 0

4) liczba otrzymanych punktów w kryterium gwarancja 48 miesięcy: 8

5) liczba otrzymanych punktów w kryterium wskazanie stacji serwisowej na terenie miasta i gminy Oświęcim lub nie dalej niż 15 km od miejsca lokalizacji Oddziału Terenowego MORD przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu: 0

6) liczba otrzymanych punktów w kryterium naprawa gwarancyjna w 24 godziny (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy): 0

7) liczba otrzymanych punktów w kryterium przedni prawy fotel z regulacją odcinka lędźwiowego: 0

8) liczba otrzymanych punktów w kryterium poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek w testach EuroNCAP dla pojazdów do egzaminowania na kat. B prawa jazdy: 2

9) łączna liczba otrzymanych punktów: 25,48

Oferta nr 2

Inter Car Nowak Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 167

30-435 Kraków

Cena 1 357 120,89 zł brutto

1) liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60

2) liczba otrzymanych punktów w kryterium wyposażenie opcjonalne – układ ogrzewania postojowego zasilany paliwem lub podgrzewacz silnika zasilany z zewnętrznego źródła energii elektrycznej: 0

3) liczba otrzymanych punktów w kryterium możliwość montażu gazu w pojazdach bez utraty gwarancji producenta: 0

4) liczba otrzymanych punktów w kryterium gwarancja 48 miesięcy: 8

5) liczba otrzymanych punktów w kryterium wskazanie stacji serwisowej na terenie miasta i gminy Oświęcim lub nie dalej niż 15 km od miejsca lokalizacji Oddziału Terenowego MORD przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu: 5

6) liczba otrzymanych punktów w kryterium naprawa gwarancyjna w 24 godziny (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy): 10

7) liczba otrzymanych punktów w kryterium przedni prawy fotel z regulacją odcinka lędźwiowego: 0

8) liczba otrzymanych punktów w kryterium poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek w testach EuroNCAP dla pojazdów do egzaminowania na kat. B prawa jazdy: 0

9) łączna liczba otrzymanych punktów: 83