egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 2 Lipca 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniu 27.06.2018 r. zawarł umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne (usługi społeczne) na ochronę osób i mienia w obiektach MORD.

Wykonawca:

Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków