egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 29 Czerwca 2018

Protokół z otwarcia ofert dot. przetargu na dostawę pojazdów do egzaminowania dla MORD w Krakowie

DAZ.271.1.2018 Kraków, 29 czerwca 2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu

na dostawę pojazdów do egzaminowania

na kat. B i B+E dla MORD

Do godziny wskazanej w ogłoszeniu wpłynęły 2 oferty.

Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota uwzględnia wartość pojazdów oddawanych w rozliczeniu i wynosi 1 641 000 zł.

Oferta nr 1

Inter Auto Sp. z o.o. Sp. K

ul. Jasnogórska 62

31-358 Kraków

4 275 221,95 zł netto

5 258 523 zł brutto

1 kompletny pojazd kat. B 91 409,62 zł netto

Serwis - Peugeot Serwis

Jasnogórska 62, Kraków

Ford Serwis Jasnogórska 60, Kraków

Wskazanie stacji serwisowej na terenie miasta i gminy Oświęcim – nie wskazano

Samochód osobowy do egzaminowania na kat. B prawa jazdy Peugeot 208, pojemność 1199 cm3 ,moc 82 KM.

Euroncap 5 gwiazdek

Dedykowany układ ogrzewania postojowego NIE

Gwarancja 48 miesięcy TAK

Możliwość montażu gazu bez utraty gwarancji producenta NIE

Naprawa w 24 godziny TAK

Przedni prawy fotel z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego NIE

Poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek TAK

Samochód osobowy do egzaminowania na kat. B+E prawa jazdy Ford S-Max, pojemność silnika 1498 cm3 , moc 160 KM.

Euroncap 5 gwiazdek

Dedykowany układ ogrzewania postojowego NIE

Gwarancja 48 miesięcy TAK

Możliwość montażu gazu bez utraty gwarancji producenta NIE

Naprawa w 24 godziny NIE

Przedni prawy fotel z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego NIE

Poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek TAK

Oferta nr 2

Inter Car Nowak Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 167

30-435 Kraków

1 103 350,32 zł netto

1 357 120,90 zł brutto

1 kompletny pojazd kat. B 37 829,61 zł netto

Serwis 30-435 Kraków ul. Zakopiańska 167

Wskazanie stacji serwisowej na terenie miasta i gminy Oświęcim – 32-600 Oświęcim-Zaborze, ul. Chemików 50

Samochód osobowy do egzaminowania na kat. B prawa jazdy Hyundai i20, pojemność silnika 1248 cm3 , moc 84 KM

Euroncap 4 gwiazdki

Dedykowany układ ogrzewania postojowego NIE

Gwarancja 48 miesięcy TAK

Możliwość montażu gazu bez utraty gwarancji producenta NIE

Naprawa w 24 godziny TAK

Przedni prawy fotel z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego NIE

Poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek NIE

Samochód osobowy do egzaminowania na kat. B+E prawa jazdy Ford S-Max, pojemność silnika 1498 cm3 , moc 160 KM.

Euroncap 5 gwiazdek

Dedykowany układ ogrzewania postojowego TAK

Gwarancja 48 miesięcy TAK

Możliwość montażu gazu bez utraty gwarancji producenta NIE

Naprawa w 24 godziny TAK

Przedni prawy fotel z możliwością regulacji odcinka lędźwiowego TAK

Poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek TAK

Nie wniesiono zastrzeżeń do procedury otwarcia ofert.

Protokół sporządził

Leszek Grudziński

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.12 SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.