egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 27 Czerwca 2018

Wyniki przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Kraków, 27 czerwca 2018 r.

DAZ.271.3.2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami zostali wyłonieni Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie”.

  1. Wyłoniony Wykonawca dla części I zamówienia:

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację I części zamówienia 349 580,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 89,97

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 4,03

łączna liczba otrzymanych punktów: 99,01

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

  1. Wyłoniony Wykonawca dla części II zamówienia:

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena dla części II zamówienia 172 400,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 1,92

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 96,92

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena dla części I zamówienia 349 480,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 1,92

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 96,92

Cena dla części II zamówienia 172 400,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 90

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 1,92

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 5,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 96,92

Oferta nr 2

Flotex Polska II Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena dla części I zamówienia 353 370,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 89,01

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,31

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 4,10

łączna liczba otrzymanych punktów: 95,42

Cena dla części II zamówienia 178 000,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 87,17

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 2,31

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 3,00

łączna liczba otrzymanych punktów: 92,48

Oferta nr 3

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację I części zamówienia 349 580,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 89,97

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 4,03

łączna liczba otrzymanych punktów: 99,01

Cena za realizację II części zamówienia 177 050,00 zł brutto

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 87,64

liczba otrzymanych punktów w kryterium upust: 5,00

liczba otrzymanych punktów w kryterium odległości do najbliższej stacji benzynowej: 1,80

łączna liczba otrzymanych punktów: 94,44