egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 20 Czerwca 2018

Wyniki postępowania na usługi ochrony osób i mienia w obiektach MORD

Kraków, 20 czerwca 2018 r.

DAZ.271.2.2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Ochronę osób i mienia w obiektach MORD w Krakowie”

  1. Wyłoniono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2:

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum (od 04.06.18 Ochrona Mienia Kraków Sp. z o.o.)

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę: netto 14,20 zł

brutto 17,47 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 100

uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

2. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1

ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Katowicka 16B

41-500 Chorzów

NOVIA Sp. z o.o. – partner konsorcjum

ul. Paderewskiego 34

41-500 Chorzów

Stawka za roboczogodzinę:

netto 17,70 zł

brutto 21,77 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 64,18

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 84,18

Oferta nr 2

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Stawka za roboczogodzinę:

netto 14,20 zł

brutto 17,47 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 80

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 100

Oferta nr 3

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Stawka za roboczogodzinę:

netto 14,79 zł

brutto 18,19 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 76,81

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 96,81

Oferta nr 4

Konsorcjum firm

Time Security Sp. z o.o.

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

Sky One Sp. zo.o.

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

Stawka za roboczogodzinę:

netto 18,40 zł

brutto 22,63 zł

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 61,74

liczba otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie zawodowe: 20

liczba otrzymanych punktów: 81,74