egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 20 Czerwca 2018

Pytania IX dot. przetargu na dostawę pojazdów do egzaminowania dla MORD w Krakowie

DAZ.271.1.2018 Kraków, 20 czerwca 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania

dot. postępowania na dostawę pojazdów do egzaminowania

dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że otrzymał następujące zapytania od Wykonawców:

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie Zał. 5 do SIWZ, pkt. 6 kat. B+E (i kodu 96), czy Zamawiający dopuszcza pojazd dla kodu 96 i kategorii B+E, gdy DMC oferowanego pojazdu jest mniejsze niż 2201 kg i jest mniejsze od 3,5 t, a DMC zespołu pojazdów nie większe niż 4,25 t.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego pojazdu. Pojazd dla kodu 96 i kat. B+E musi spełniać warunki opisane w SIWZ, a w szczególności DMC oferowanego pojazdu nie może być mniejsza niż 2201 kg i nie może być większe niż 2950 kg, a DMC zespołu pojazdów musi wynosić minimum 3501 kg.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.