egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 11 Maja 2018

Pytania III dot. przetargu na dostawę pojazdów do egzaminowania dla MORD w Krakowie

DAZ.271.1.2018 Kraków, 11 maja 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania

dot. postępowania na dostawę pojazdów do egzaminowania

dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Zamawiający informuje, że otrzymał następuje zapytanie od Wykonawcy:

Czy mogę prosić o informację, który dealer z ramienia Kia Motors Polska dotychczasowo obsługiwał Państwa MORD?

Odpowiedź: Zamawiający w 2014 r. zawarł umowę z Inter Auto Wiesław Siwek, ul. Jurajska 50B, 32-087 Zielonki.