egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 20 Marca 2018

Przetarg nieograniczony na wynajem sali szkoleniowej

DAZ.221.1.2018 Kraków, dnia 20 marca 2018 r.

Ogłoszenie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie,
ul. Nowohucka 33a
30-728 Kraków
woj. małopolskie

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Oddanie w najem sali szkoleniowej w budynku MORD w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a”

Przetarg jest prowadzony na podstawie UCHWAŁY NR XLV/689/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem sali szkoleniowej w budynku MORD w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, mieszczącej do 50 osób. Sala klimatyzowana, dostęp do gniazd zasilających 230V, wyposażona w tablicę interaktywną z dostępem do internetu, dodatkowo możliwy rzutnik multimedialny, rzutnik na folie, tablica papierowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dostępna na stronie internetowej Wynajmującego www.mord.krakow.pl lub w siedzibie Wynajmującego.

pliki do pobrania