egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 3 Października 2017

Odpowiedzi na pytania II dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

DAZ.271.5.2017 Kraków, 3 października 2017 r.

Odpowiedzi na pytania II

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

Informujemy, że do postępowania napłynęły pytania od Wykonawców. Odpowiedzi w załączeniu.

pliki do pobrania