egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 22 Czerwca 2017

Protokół z otwarcia ofert dot. II przetargu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Kraków, 22 czerwca 2017 r.

DAZ.271.3.2017

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęły 4 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Dla części I (Kraków) jest to 413020,05 zł.

Dla części II (Oświęcim) jest to 232469,90 zł.

Oferta nr 1

Flotex Polska II Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5

35-105 Rzeszów

Cena dla części I zamówienia 399550,00 zł brutto

Rabat 1,85%

Stacje:

BP Rybitwy, ul. Lipska 2, Kraków

BP Rondo, ul. Josefa Conrada 81, Kraków

Cena dla części II zamówienia 221 600,00 zł brutto

Rabat 1,85%

Stacja:

BP Zacisze, ul. Legionów 2, Oświęcim

Oferta nr 2

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Cena za realizację I części zamówienia 402 000,00 zł brutto

Rabat 3,8%

Stacje:

ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 30-553 Kraków

ul. Armii Krajowej 10, 30-150 Kraków

Cena za realizację II części zamówienia 227 600,00 zł brutto

Rabat 3,8%

Stacja:

ul. Dąbrowskiego 32, 32-600 Oświęcim

Oferta nr 3

PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

09-111 Płock

Cena dla części I zamówienia 397 120,00 zł brutto

Rabat 2%

Stacje:

Orlen nr 460, Os. Kolorowe 10A, 31-940 Kraków

Orlen nr 1378, Al. Armii Krajowej 21a, 30-150 Kraków

Cena dla części II zamówienia 225 900,00 zł brutto

Rabat 2%

Stacja:

Orlen nr 1426, ul. Chemików 18, 32-600 Oświęcim

Oferta nr 4

Arge Paliwa Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22a

30-552 Kraków

Cena za realizację I części zamówienia 400 870,00 zł brutto

Rabat 4,50%

Stacje:

SP 18, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, Kraków

SP 12, ul. Wielicka 22, Kraków

SP 14, ul. Pasternik 66

SP 15, ul. Pasternik 65

Na II część zamówienia nie złożono oferty.

Nie zgłoszono uwag do procedury otwarcia ofert.

Protokół sporządził

Agnieszka Rembiewska-Kucia

STYLE 1 STYLE 2