egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 14 Czerwca 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne - ochrona osób i mienia w obiektach MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że w dniu 12.06.2017 r. zawarł umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne (usługi społeczne) na ochronę osób i mienia w obiektach MORD.

Wykonawca:

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia” – lider konsorcjum

ul. Górników 13

30-819 Kraków

Ochrona Mienia Sp. z o.o. – uczestnik – partner

ul. Górników 13

30-819 Kraków