egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 13 Czerwca 2017

II Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie


Ogłoszenie nr 531391-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pełna treść ogłoszenia w załączeniupliki do pobrania