egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 21 Kwietnia 2017

Wyniki sprzedaż przyczepy Autosan

Kraków, 21 kwietnia 2017 r.

DAZ.251.2.2017

Wyniki

przetargu nieograniczonego

na sprzedaż przyczepy Autosan

Do terminu wskazanego w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty.

Oferta nr 1 – cena zakupu 2888 zł, niezabezpieczona wadium.

Oferta nr 2 – cena zakupu 2977 zł, zabezpieczona wadium.

Oferta nr 3 – cena zakupu 2811 zł, zabezpieczona wadium.

Z Oferentem nr 2 zostanie zawarta umowa sprzedaży.