egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 18 Kwietnia 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.1.2017 Kraków, 18 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – usługi

Usługa ochrony osób i mienia
w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

W ogłoszeniu jest:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Siedziba zamawiającego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00.

W ogłoszeniu powinno być:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Siedziba zamawiającego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00.