Ważna informacja dla zdających

Osoby przystępujące do egzaminów zarówno teoretycznych jak i praktycznych proszone są o przybycie do poczekalni Ośrodka 10 min. przed wyznaczonym terminem egzaminu. Spóźnienie, tzn. przybycie po godzinie określonej w zaświadczeniu,  może powodować niedopuszczenie do egzaminu.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021 r.