Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a 30-728 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na na sprzedaż następującej ruchomości: Suzuki GN 125 KR 5698. Brak ofert.

Pojazd sprawny. Cena wywoławcza: 4 500 PLN. Szczegółowy opis ruchomości zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dostępna na stronie internetowej www.mord.krakow.pl, www.bip.malopolska.pl/mordwkrakowie lub w siedzibie MORD.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2022 r.