Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: DYSPOZYTOR.

Miejsce pracy: Oświęcim, Kraków

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• konieczne prawo jazdy kat. A i B, mile widziane pozostałe kategorie,
• obsługa techniczna pojazdów,
• dyspozycyjność, pracowitość, sumienność.

Do obowiązków dyspozytora należy m.in.:
• planowanie pracy i obsługi technicznej floty,
• przyjmowanie, wydawanie i rozliczanie pojazdów obcych,
• organizacja pomocy technicznej dla samochodów,
• tankowanie i utrzymanie czystości pojazdów,
• prace gospodarcze przy utrzymaniu budynku i placu manewrowego.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin (3-miesięczny okres próbny), dodatek stażowy,
• pakiet socjalny z ZFŚS,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i współfinansowanej opieki medycznej,
• pracę w systemie zmianowym w 3 lokalizacjach – z przewagą pracy w Oddziale Terenowym w Oświęcimiu,
• wynagrodzenie od 3300 zł do 3700 zł brutto.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV prosimy przesyłać na adres biuro@mord.krakow.pl lub na adres korespondencyjny:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków z dopiskiem „ Oferta – dyspozytor”

w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

Klauzula informacyjna:

Administrator (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków) będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa UODO. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z:
Inspektor Ochrony Danych:
iod@mord.krakow.pl, tel. 12 656 56 20 w. 222

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021 r.