egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Czas pracy kierowców, obsługa tachografów i kontrola ITD

Czas pracy kierowców, obsługa tachografów i kontrola ITD

W związku z licznymi pytaniami, wątpliwościami i dużym zainteresowaniem problematyką przewozu drogowego Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zaprasza właścicieli firm, osoby odpowiedzialne za przewozy drogowe, oraz wszystkie osoby zainteresowane na szkolenie z zakresu transportu drogowego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, m.in. Inspektorów ITD.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych oraz zaznajomienie z obowiązującymi przepisami transportowymi, zarówno krajowymi jak i unijnymi.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego i przedsiębiorcy - przedstawienie konkretnych sytuacji w jakich dany podmiot podlega karom;
  2. Czas jazdy i odpoczynku w praktycznym aspekcie. Zagadnienie uwzględnia symulację rzeczywistych sytuacji podczas kontroli drogowej;
  3. Wymagane dokumenty, w tym dokumentowanie okresów prowadzenia pojazdu i przerw;
  4. Poprawne użytkowanie tachografów, kart kierowców/przedsiębiorców oraz wykresówek. Wydruki z tachografów cyfrowych;
  5. Zagadnienia związane z przewozem ładunków - normy odpowiedzialności za przeciążenie pojazdu, niewłaściwe zamocowanie, rozmieszczenie ładunku itp.

Na szkoleniu uczestnicy:

  • uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu czasu pracy kierowców oraz prawidłowej obsługi tachografów,
  • przygotują się do kontroli ITD oraz innych służb kontrolnych zarówno w kraju jak i za granicą,
  • poznają sposoby na radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zaś warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy osób. Terminy szkoleń zostaną wtedy ustalone indywidualnie, zależnie od liczby uczestników.

Cena szkolenia: 300 zł. brutto /osobę – cena zawiera materiały szkoleniowe.

Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia.

Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesłanie go faxem pod numer: (12) 269-90-40 lub e-mailem na adres szkolenia@mord.krakow.pl wraz z dowodem wpłaty za szkolenie.


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706


Serdecznie zapraszamy

pliki do pobrania