egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Szkolenie w zakresie porozumiewania się językiem migowym

Szkolenie w zakresie porozumiewania się językiem migowym

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1243, z późn. zmianami), Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie organizuje szkolenia dla osób chcących poznać wybrane znaki języka migowego.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi w zakresie wybranych znaków języka migowego. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla egzaminatorów, instruktorów nauki jazdy oraz pracowników administracyjnych ośrodków szkolenia kierowców. Zapraszamy również chętnych spoza branży.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Ogólne informacje o kontakcie z osobą niesłyszącą.
  2. Naukę wybranych znaków języka migowego.
  3. Zajęcia praktyczne stosowania wybranych znaków języka migowego.

Czas trwania zajęć, a tym samym cena szkolenia uzależniona jest od grupy uczestników. Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:

- egzaminatorzy – 5 godzin – cena 200 zł. brutto/osobę

- instruktorzy – 6 godzin – cena 250 zł. brutto/osobę

- pracownicy administracji – 3 godziny – cena 100 zł. brutto/osobę

Do podanych cen doliczony jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku podpisania poniższego oświadczenia, tzn. gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych podana cena zostanie obniżona o jego wartość.

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w całości ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ze zm. (Dz. U. 2011, poz. 177, nr 1054).

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie organizatora. Wówczas do ceny szkolenia doliczana jest dodatkowo ustalana indywidualnie opłata związana z kosztem dojazdów i ewentualny koszt noclegu.

Każdy uczestnik otrzyma płytę CD z opisem wybranych znaków języka migowego i filmami instruktażowymi, oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesyłanie go faxem pod numer: (12) 269-90-40 lub e-mailem na adres szkolenia@mord.krakow.pl.

pliki do pobrania