egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Seminarium w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia znajomości przepisów ruchu drogowego

Seminarium w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia znajomości przepisów ruchu drogowego

W związku z dużym zainteresowaniem problematyką obowiązujących przepisów ruchu drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zaprasza właścicieli firm, osoby odpowiedzialne za przewozy drogowe, oraz wszystkie zainteresowane osoby na dwudniowe seminarium z zakresu przepisów ruchu drogowego, obowiązujących lub planowanych zmian, zagadnień związanych z odpowiedzialnością kierowcy jako uczestnika ruchu drogowego oraz ugruntowaniem wiedzy w w/w zakresie.

Celem seminarium jest wzbogacenie wiedzy kierowców pojazdów służbowych z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego, co w przyszłości skutkować ma poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym flot samochodowych.


Program seminarium obejmuje m.in. tematy:

 1. Usystematyzowania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz planowanych zmian w oparciu o Ustawę prawo o ruchu drogowym, Ustawę o kierujących pojazdami, Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych itp.
 2. Zachowania kierujących na skrzyżowaniach, które sprawiają problem podczas przejazdu, budzą wątpliwości oraz dyskusje;
 3. Zachowania kierujących pojazdami wobec innych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych i rowerzystów;
 4. Odpowiedzialność karna kierowców pojazdów za naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 5. Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego;
 6. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z uwzględnieniem negatywnych zachowań i postaw myślowych kierujących i pieszych;
 7. Technika kierowania – podstawy jazdy defensywnej;
 8. Podstawy ecodrivingu – czyli jak zoptymalizować zużycie paliwa;
 9. Agresja na drodze, stres, zmęczenie jako przyczyna wypadku;
 10. Sprawdzenie zachowań kierujących podczas manewrowania pojazdem z użyciem alkogogli;
 11. Sprawdzenie wiedzy z przepisów obowiązujących kierowców z użyciem przykładowych testów egzaminacyjnych dostępnych na rynku.

Poza programem ramowym planujemy również przeprowadzenie oceny praktycznej zachowań kierującego pojazdem pod względem stosowania przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, zasad jazdy defensywnej i ecodrivingu przy zastosowaniu kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym z wykorzystaniem pojazdów Zleceniodawcy.

Na seminarium uczestnicy:

 • poszerzą i usystematyzują wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących kierujących pojazdami,
 • zdobędą minimum wiedzy z zakresu jazdy defensywnej i ecodrivingu,
 • poznają sposoby na radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.


Koszt szkolenia: 300 zł brutto od osoby. Czas trwania seminarium - 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbywa się w dni robocze jak również istnieje możliwość jego przeprowadzenia w weekendy. Warunkiem przeprowadzenia seminarium jest zebranie się odpowiedniej grupy osób i wówczas ustalany jest konkretny termin jego przeprowadzenia.

Seminarium kończy się otrzymaniem zaświadczenia jego ukończenia.

Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres szkolenia@mord.krakow.pl lub dostarczenie do „Informacji” znajdującej się w naszej siedzibie, ul. Nowohucka 33a.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: (12) 656 56 20 w. 180 lub e-mailem na adres g.wysopal@mord.krakow.pl.

pliki do pobrania