egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Diagnosta samochodowy

Diagnosta samochodowy

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje z zakresu diagnostyki samochodowej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zaprasza na szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia.

Chcieliśmy również poinformować, że planowane są duże zmiany dotyczące zdobywania uprawnień diagnosty. Zaostrzają one wymagania dotyczące kandydatów na diagnostów.

W związku z powyższym kompletujemy kolejną grupę chętnych do udziału w szkoleniu dla diagnostów samochodowych.

Najbliższy termin szkolenia: po skompletowaniu odpowiedniej grupy (trwa rekrutacja).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionej karty informacyjnej (dostępnej poniżej) lub o kontakt z Działem Szkoleń.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów podnoszących kwalifikacje do egzaminu kwalifikacyjnego oraz przygotowanie kandydatów na diagnostów do prowadzenia badań technicznych pojazdów.

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1836).

Program szkolenia obejmuje m.in.:

Nr części

Zakres

Ilość godzin

Część I

Podstawowe szkolenie dotyczące przeprowadzenia okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

54

Część II

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

9

Część III

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych

16

Część IV

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

14

Część V

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzenia badań technicznych wybranych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia

23


Razem zajęć teoretycznych, praktycznych i sprawdzających

116

Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów ma obowiązek ukończyć szkolenie w zakresie wszystkich pięciu części zawartych w programie.

Wymagania:

Zgodnie z art. 83 ust. 2b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 roku nr 98 poz. 602 z późn. zmianami), osoby przystępujące do szkolenia muszą spełniać jedno z następujących wymagań:

  1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  2. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  4. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.


Cena szkolenia: 2280 zł. brutto/osobę. Podana cena zawiera materiały szkoleniowe jak również ubezpieczenie NNW.


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706 z dopiskiem: imię i nazwisko - diagnosta samochodowy


Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesłanie go faxem pod numer: (12) 269-90-40 lub e-mailem na adres szkolenia@mord.krakow.pl wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie.

pliki do pobrania